Przetwarzanie danych osobowych
przez Kama Nieruchomości Joanna Zglenicka.

 • Podczas korzystania z niektórych funkcji oferowanych na naszej stronie internetowej lub w trakcie podpisywania umowy pośrednictwa będą Państwo poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych.
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:
 • Administratorem danych jest Firma Kama Nieruchomości Joanna Zglenicka z siedzibą przy ul. Wolności 2442/2, 58-560 Jelenia Góra; e-mail: joanna@kama-nieruchomosci.pl, biuro@kama-nieruchomosci.pl tel: 661 223 812.
 • Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy i będą przechowywane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych oraz do czasu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych (newsletter) objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania w takiej samej formie w jakiej została udzielona.
 • Zebrane dane będą przechowywane do czasu współpracy lub odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Administrator nie udostępnia danych, nie profiluje ich, ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego (organizacji międzynarodowej).
 • Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym (podwykonawca naszych usług – procesor) w celu prawidłowego i zgodnego z prawem świadczenia usługi – wykonania obowiązków, o których mowa w art. 28 RODO (np. biuro rachunkowe, obsługa informatyczna, hosting, notariusz, itp.).
 • Dane osobowe mogą również zostać przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 • Po wyrażeniu odrębnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (np. newsletter, subskrypcja).
 • Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust.1 lit f) RODO może również dotyczyć:
  – dochodzenia roszczeń,
  – ochrony czy bezpieczeństwa klientów biura.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy i świadczenia usługi.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi ofertami nieruchomości

Rynek pierwonty
Rynek wtórny
Zgłoś ofertę